http://avukatumitozgur.blogspot.com/

KREDİ DOSYA MASRAFI İLE İLGİLİ TÜM SORULARINIZA CEVAP VERİYORUM ANCAK 1.1161 TL NİN ALTINDA Kİ TÜM KESİNTİLER İÇİN İLÇENİZDE Kİ KAYMAKAMLIKLARDA YER ALAN TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİNE BAŞVURMALISINIZ ...

ŞAYET KREDİ DOSYA MASARFINIZ 1.1161 TL NİN ÜZERİNDE İSE TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVA AÇMANIZ GEREKLİ !!!

Bankalar 5 Kalem Ücreti Kaldırdı

22 Temmuz 2013, Pazartesi 10:31:37

Bankaların tüketicilerden aldığı ücretler, Şikayetvar’a ulaşan en yoğun şikayet konusu olmaya devam ederken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan vatandaşları sevindirecek haber geldi. Bankalar artık tüketicilerden 5 komisyon ve ücreti almayacak.

Bankaların artık tüketicilerden almayacağı 5 komisyon ve ücreti şöyle;

*Zorunlu Hayat Sigortası
*Kiralık Kasa Ziyareti Ücreti
*Konut Kredisi İpotek Kaldırma Ücreti
*Bozuk Para Değiştirme Ücreti
*İşletimsizlik Ücreti

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi

Banka kredisi dosya masrafı iadesi ile ilgili kısaca bilgilendirme yapmak gerekirse son zamanlarda basında sıkça dönen haberlerden biri de Bankaların aldığı haksız bedellerin son on yıl içinde geri ödeyecekleridir. Malesef ki bu o kadar da kolay olmayıp, bankalar yargı kararlarına rağmen dava açmadan bu bedelleri ödememektedir. Bu konuda Tüketici Mahkemelerinde açacağınız davalar harca tabi olmayıp gider avansını mahkeme veznesine yatırıldığında davayı açabilirsiniz. Yatırılan bu bedeller dava sonunda kazanılması halinde bankadan geri alınmaktadır. Bir çok avukatta mağdur durumdaki tüketiciler için bu davaları ücretsiz takip etmekte, vekalet ücretini bankadan almaktadır. Son görüşmeler ile Gider Avansları gibi tüm masrafların da alınmaması konusunda ilerleme kaydedildiği taktirde artık hiçbir ücret ödemeden bu davalar açılabilecektir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarını ödemeyen bankalara karşı da icra takibi yapılması gerekmektedir. Hangi ilde olursanız olun bu kararlar ilam hükmünde olduğundan başka ilde bir avukata vekalet verdiğinizde de bunların icra takibi yapılabilmektedir. Örneğin İstanbul Kadıköy Hakem Heyetinin Kararını Ankara'da bir avukat icra takibine koyup tahsilatını yapabilmektedir. Bu kararların icra takibe konulmasında ilama dayalı takip olduğundan peşin harçlar alınmamaktadır.

Kredi Dosya Masrafını Geri Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Kredi Dosya Masrafını geri almak için öncelikle tüketiciler banka kayıtlarını inceleyerek haksız olarak alındığını düşündükleri bedelleri tespit ederek ilgili bankaya bu bedellerin ödenmesi için ihtarname göndermelidirler. Bu ihtarnamenin ardından ödenmeyen bedellere göre Tüketici Hakları Hakem Heyetlerine yada Tüketici Mahkemeler'ne başvuracaklardır. İki kurum arasındaki parasal sınır her yıl değişkenlik göstermektedir. (2013 Yılı 1.191,52 TL)

Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Hakları Hakem Heyetleri'nin Görevi

Her il ve ilçe merkezinde valilik ve kaymakamlıklarda toplanan bu heyet tüketicilerin sorunlarını karar bağlamaktadır. Heyetin verdiği karar ilam niteliğinde olduğundan İcra Takibine Konulması gerekmektedir. Malesef Tüketiciler bu uygulamayı bilmediklerinden yada yapamadıklarından ellerindeki kararlar da banka ödemeyi yapmadığı zaman bir işe yaramamaktadır. Çünkü bun durumu bilen bankalar da İcraya konulmadan çoğu kez iadeleri yapmamakta, yada bu kararlara karşı itiraz davası açmaktadır. Hatta son zamanlarda haciz işlemi dahi yapılmadan bankaların bu bedelleri ödemedikleri görülmektedir. Sınırın üstündeki kararlar inceleme niteliğindedir ve ilam niteliği yoktur. Bu açıdan İcra Takibi yada dava aşamasında bir hukukçuya başvurulması faydalı olacaktır. Parasal sınır 2013 yılı için 1.191,52 TL

Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Mahkemeleri' nin Görevi.

Kredi Dosya Masraflarının geri alınmasında Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırının üstündeki bedellerde Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığıdır. Bunun içindir ki alınan bedellerin hangisinin haksız şart olduğundan tereddüt ediliyorsa bir avukata danışılmalıdır. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır. Bankadan alınan bir ev kredisinde banka tarafından tüketiciden dosya masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir. Aşağıda bu konuya ilişkin bir mahkeme kararı yer almaktadır. Tüketici Mahkemelerinde dava açılması harca tabi değildir. Her yıl değişen oranlarda gider avansı mahkemeye depo edilerek dava açılabilmektedir. Bilirkişi incelemesi de gerekeceğinden bilirkişi ücreti de dava aşamasında tüketici tarafından ödenecektir. Dava sonuçlandığından tüketici haklı çıkar ise tüm bu bedelleri davalıdan geri alabilecektir. Tüketicilerin yaptığı bir diğer hata da ilamı icraya koyarken bu bedelleri talep etmeden sadece dava bedelini icraya koymalarıdır. Bu sebepledir ki mahkeme masrafları geri alınamamaktadır.

Banka Kredisi Dosya Masrafı Geri Alınmasına İlişkin Medyanın Etkisi.

Banka Kredisi Dosya Masrafı Geri Alınmasında Medya bir yandan tüketicileri bilinçlendirirken bir yandan da yanlış anlamalardan dolayı mağdur durumda bırakmaktadır. Haberlerden son on yıla ait tüm kesintilerini alabileceğini düşünen tüketici mahkemelere başvurmakta ve neticesinde davası reddedildiğinden yada kısmen kabul edildiğinden mahkeme masrafları ile banka avukatlarına vekalet ücreti ödemek durumunda kalmaktadır. Hal böyle iken büyük umutlarla hakkını aramayı düşünen tüketici, alacağı bedelden daha fazla harcama yapmak durumunda kalmaktadır. Bu yüzdenmedyada çıkan haberleri iyi yorumlamalı ve anlaşılamayan konularda avukata danışılmalıdır. Her ne kadar aksi yönde kararların olduğundan bahsedilse de Ankara Tüketici Mahkemelerinde katıldığımız davalardaki Bilirkişi İncelemeleri aşağıda yer alan karar yönündedir. Yani banka tarafından kesilen her bedelin iadesi mümkün değildir.

Kısacası örnek olarak 300 TL lik bir masrafını bankadan almak isteyen bir tüketici günlerce mesaisini harcamak ve son aşamaya kadar bütün yargı yollarını tüketerek en sonunda bu bedelini alabilecektir. Fakat günümüz iş koşullarında Büyük Şehirlerdeki mahkeme ve hakem heyetlerinin iş yoğunluğu düşünüldüğünde tüketiciler işlerinden belkide günlerce izin almak zorunda kalmakta, yıllık izinlerini bu bedelleri alabilmek için tüketmektedirler.

Avukat Tutmak Gerekli midir?

Yukarıda anlatılanların tümünü tüketici kendisi yapabilir ve avukat tutmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak tüketicinin tüm bu yapılanları takip edecek zamanı yada bilgisi yok ise avukat tutması faydalı olacaktır. Avukatlar da davaları kazandıkları taktide tüketicinin alacağı haricinde mahkemece kendilerine taktir edilecek vekalet ücretini de ayrıca davalı bankadan alacaktır.

Örnek Mahkeme Kararı

Davacı dava dilekçesi ile; davalı bankadan konut kredisi kullandığını ve sonrasında iki defa yapılandırdığını, tüm bu işlemler nedeni ile toplamda 1.716,83 TL tahsil edildiğini, bu bedelin haksız alındığını belirterek iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, davaya konu işlemlerin sözleşmenin masraf ve komisyonlar hükmüne uygun olduğunu belirterek davanın reddini dilemiştir.

GEREKÇE:

Dava, alınan masrafın tahsiline ilişkindir.

Dosya kapsamına göre; konut kredisi sözleşmesi uyarınca kullandırılan ve yeniden yapılandırılan kredi nedeni ile dava konusu 1.716,83TL dosya masrafının ve yeniden yapılandırma bedelinin alındığı hususu taraflar arasında çekişmesizdir.

Yanlar arasında ihtilaflı olan husus; kredi kullandırılması ve yeniden yapılandırma sırasında bu masrafın alınıp alınmayacağıdır.

Taraflar arasındaki konut kredisi sözleşmesinin 6.maddesinde "Akdi Faiz, Vergi ve masraflar" başlığı altında ilgili vergi ve resimler ile yapılacak tüm sair masrafları ödemeyi tüketicinin kabul ettiği belirtilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; yeniden yapılandırma adı altında yapılan işlem, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 10/B maddesinde (5582 Sayılı Kanun madde: 24) öngörülen "Erken Ödeme" işleminden farklı bir hukuki tasaruftur.

Şöyle ki;

4077 sayılı Kanun'un 10/B maddesinin 14. fıkrasında; "Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez" denmektedir.

Dava konusu edilen yeniden yapılandırma olayında ise, bankalar arası piyasadaki konut kredilerinin düşmesi üzerine, rekabet koşulları çerçevesinde davalı bankanın kendi inisiyatifi ile yeniden sunduğu faiz oranları üzerinden bakiye krediye ait ödeme tablosunun tekrardan belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Bir başka deyişle, yeniden yapılandırmada erken ödemede olduğu gibi, yanlar arasında akdedilen ilk konut kredisine ait ödeme tablosunda yer alan bir ya da birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmesi bahis konusu değildir. Erken ödeme durumunda, yasal şartlar mevcut ise banka "erken ödeme ücreti" talep edebilecektir.

Somut olayımızda, Bankanın kredi açılırken veya yeniden yapılandırılırken yapılması mutad ve zorunlu olan masrafları isteyebileceği, kredi verilmesi veya yeniden yapılandırılması için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükünün bankaya düştüğü, bunun dışında sebebi ve dayanağı açıklanmayan, içeriği somutlaştırılmayan, sözleşmede “ücret ve masraflar” başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi ile Haksız Şartlar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince haksız şart niteliğinde bulunduğu ve bu hükmün bâtıl olduğu, bankanın dava konusu giderin kredinin verilmesinde ya da yeniden yapılandırılmasında zorunlu masraf niteliğinde bulunduğu hususunu kısmen kanıtlayamadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan; sigorta primleri, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti, kredi kullandırılması için banka açısından zorunlu masraf niteliğinde olduğu, bu hususun Mahkememizde görülen bir çok emsal davada alınan uzman bilirkişi raporları ile sabit bulunduğu anlaşılmakla, bu yöndeki istemin reddine karar verilmiştir.

Bu bağlamda alınan bilirkişi raporunun; mahkememizce kabul edilen maddi olgulara ve kanıtlara dayandığı, objektif ve bilimsel nitelikte bulunduğu, hüküm kurmaya elverişli olduğu anlaşılmakla hükme esas alınarak aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

H Ü K Ü M //Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

a-1.381,83 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ÖDENMESİNE,

b-Fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,

2-Davacı tarafından yapılan posta + bilirkişi masrafı olmak üzere toplam 218,10 TL yargılama giderinden davanın kabul ve red oranı dikkate alınarak 150,05 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

3-Davacı gider avansından kullanmayan kısmının HMK'nun 333.311 ve HMKGAT'nin 5/1.maddeleri uyarınca, hükmün kesinleşmesinden sonra davacı tarafa İADESİNE,

4-Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT'nin 12/2.maddesi gereğince takdiren 400,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Dair, davacı ile davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmesi halinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Bankaların Aldığı 32 Farklı Kredi Masrafı Geri Alınabiliyor

Tarih: 11/10/2012
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Atakum Şube Başkanı ve İlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Cafer Kalyoncu, bankaların kredi başvurusu yapan tüketicilerden kestiği 32 farklı kalemdeki paranın geri alınabildiğini söyledi.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Atakum Şube Başkanı ve İlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Cafer Kalyoncu, bankaların kredi başvurusu yapan tüketicilerden kestiği 32 farklı kalemdeki paranın geri alınabildiğini söyledi.

Atakum'da 8 ayda 700 kişinin kesinti paralarının tamamını bankalardan geri aldığını ifade eden Kalyoncu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun kapsamında bankaların aldığı haksız kazançları geriye dönük 10 yıl olarak 4 ay içerisinde geri alıp tüketicilerin banka hesaplarına yatırabildiklerini kaydetti.

Bankaların kredi verirken müşterisinden kestiği 32 farklı kalemdeki paraların geri alınmasına ilişkin açıklama yapan TÜKODER Atakum Şube Başkanı ve İlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Cafer Kalyoncu, Türkiye'de 11 milyon kredi kullanıcısı olduğuna işaret ederek, aile düzeyinde hesaplanması halinde kullanıcı sayısının 40 milyonu aştığına dikkati çekti. Bankaların taşıt kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve diğer kredi çeşitlerini kullanan tüketicilerden haksız kesintiler yaptığına dikkat çeken Kalyoncu, 'Tüketici, bankadan 20 bin lira kredi çekiyor, bu farklı isimler altında tüketiciden 28 bin lira alarak geri alınıyor. Bankalar kredi dosya masrafı, yapmadıkları halde sigorta ve ekspertiz ücreti gibi tutarları tüketiciden tahsil ediyor. Biz tüketicinin başvurması halinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun kapsamında bankaların aldığı haksız kazançları geriye dönük 10 yıl olarak 4 ay içerisinde geri alıp tüketicilerin banka hesaplarına yatırabiliyoruz.' dedi.

2012 yılının ilk 8 ayında Atakum ilçesinde 700 tüketiciden bankaların haksız bir şekilde aldığı binlerce liralık dosya kesintisini geri aldıklarını açıklayan Kalyoncu, 'Bankalar sıcak parayı iade etmek istemiyor. Her türlü bahaneyi kendilerince hazırlamışlar. Müracaat edildiği zaman parayı alamayacağınıza dair tüketiciye öyle kelimeler bulmuşlar ki, vatandaşlar bu beyanlara inanıyor. Hatta Tüketici Hakem Heyeti'nin bankanın aldığı haksız paranın geri iade edilmesi yönündeki kararına rağmen parayı vermemek için banka icra dairesine bile avukatları aracılığıyla başvurabiliyor. Bu durumlarda tüketici dikkatli olmalı ve sahip olduğu hakları bilmelidir' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber 10

29 Temmuz 2013 Pazartesi

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi Banka kredisi dosya masrafı iadesi ile ilgili kısaca bilgilendirme yapmak gerekirse son zamanlarda basında sıkça dönen haberlerden biri de Bankaların aldığı haksız bedellerin son on yıl içinde geri ödeyecekleridir. Malesef ki bu o kadar da kolay olmayıp, bankalar yargı kararlarına rağmen dava açmadan bu bedelleri ödememektedir. Bu konuda Tüketici Mahkemelerinde açacağınız davalar harca tabi olmayıp gider avansını mahkeme veznesine yatırıldığında davayı açabilirsiniz. Yatırılan bu bedeller dava sonunda kazanılması halinde bankadan geri alınmaktadır. Bir çok avukatta mağdur durumdaki tüketiciler için bu davaları ücretsiz takip etmekte, vekalet ücretini bankadan almaktadır. Son görüşmeler ile Gider Avansları gibi tüm masrafların da alınmaması konusunda ilerleme kaydedildiği taktirde artık hiçbir ücret ödemeden bu davalar açılabilecektir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarını ödemeyen bankalara karşı da icra takibi yapılması gerekmektedir. Hangi ilde olursanız olun bu kararlar ilam hükmünde olduğundan başka ilde bir avukata vekalet verdiğinizde de bunların icra takibi yapılabilmektedir. Örneğin İstanbul Kadıköy Hakem Heyetinin Kararını Ankara'da bir avukat icra takibine koyup tahsilatını yapabilmektedir. Bu kararların icra takibe konulmasında ilama dayalı takip olduğundan peşin harçlar alınmamaktadır. Kredi Dosya Masrafını geri almak için öncelikle tüketiciler banka kayıtlarını inceleyerek haksız olarak alındığını düşündükleri bedelleri tespit ederek ilgili bankaya bu bedellerin ödenmesi için ihtarname göndermelidirler. Bu ihtarnamenin ardından ödenmeyen bedellere göre Tüketici Hakları Hakem Heyetlerine yada Tüketici Mahkemeler'ne başvuracaklardır. İki kurum arasındaki parasal sınır her yıl değişkenlik göstermektedir. (2013 Yılı 1.191,52 TL) Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Hakları Hakem Heyetleri'nin Görevi Her il ve ilçe merkezinde valilik ve kaymakamlıklarda toplanan bu heyet tüketicilerin sorunlarını karar bağlamaktadır. Heyetin verdiği karar ilam niteliğinde olduğundan İcra Takibine Konulması gerekmektedir. Malesef Tüketiciler bu uygulamayı bilmediklerinden yada yapamadıklarından ellerindeki kararlar da banka ödemeyi yapmadığı zaman bir işe yaramamaktadır. Çünkü bun durumu bilen bankalar da İcraya konulmadan çoğu kez iadeleri yapmamakta, yada bu kararlara karşı itiraz davası açmaktadır. Hatta son zamanlarda haciz işlemi dahi yapılmadan bankaların bu bedelleri ödemedikleri görülmektedir. Sınırın üstündeki kararlar inceleme niteliğindedir ve ilam niteliği yoktur. Bu açıdan İcra Takibi yada dava aşamasında bir hukukçuya başvurulması faydalı olacaktır. Parasal sınır 2013 yılı için 1.191,52 TL Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Mahkemeleri' nin Görevi. Kredi Dosya Masraflarının geri alınmasında Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırının üstündeki bedellerde Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığıdır. Bunun içindir ki alınan bedellerin hangisinin haksız şart olduğundan tereddüt ediliyorsa bir avukata danışılmalıdır. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır. Bankadan alınan bir ev kredisinde banka tarafından tüketiciden dosya masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir. Aşağıda bu konuya ilişkin bir mahkeme kararı yer almaktadır. Tüketici Mahkemelerinde dava açılması harca tabi değildir. Her yıl değişen oranlarda gider avansı mahkemeye depo edilerek dava açılabilmektedir. Bilirkişi incelemesi de gerekeceğinden bilirkişi ücreti de dava aşamasında tüketici tarafından ödenecektir. Dava sonuçlandığından tüketici haklı çıkar ise tüm bu bedelleri davalıdan geri alabilecektir. Tüketicilerin yaptığı bir diğer hata da ilamı icraya koyarken bu bedelleri talep etmeden sadece dava bedelini icraya koymalarıdır. Bu sebepledir ki mahkeme masrafları geri alınamamaktadır. Banka Kredisi Dosya Masrafı Geri Alınmasında Medya bir yandan tüketicileri bilinçlendirirken bir yandan da yanlış anlamalardan dolayı mağdur durumda bırakmaktadır. Haberlerden son on yıla ait tüm kesintilerini alabileceğini düşünen tüketici mahkemelere başvurmakta ve neticesinde davası reddedildiğinden yada kısmen kabul edildiğinden mahkeme masrafları ile banka avukatlarına vekalet ücreti ödemek durumunda kalmaktadır. Hal böyle iken büyük umutlarla hakkını aramayı düşünen tüketici, alacağı bedelden daha fazla harcama yapmak durumunda kalmaktadır. Bu yüzdenmedyada çıkan haberleri iyi yorumlamalı ve anlaşılamayan konularda avukata danışılmalıdır. Her ne kadar aksi yönde kararların olduğundan bahsedilse de Ankara Tüketici Mahkemelerinde katıldığımız davalardaki Bilirkişi İncelemeleri aşağıda yer alan karar yönündedir. Yani banka tarafından kesilen her bedelin iadesi mümkün değildir. Kısacası örnek olarak 300 TL lik bir masrafını bankadan almak isteyen bir tüketici günlerce mesaisini harcamak ve son aşamaya kadar bütün yargı yollarını tüketerek en sonunda bu bedelini alabilecektir. Fakat günümüz iş koşullarında Büyük Şehirlerdeki mahkeme ve hakem heyetlerinin iş yoğunluğu düşünüldüğünde tüketiciler işlerinden belkide günlerce izin almak zorunda kalmakta, yıllık izinlerini bu bedelleri alabilmek için tüketmektedirler. Yukarıda anlatılanların tümünü tüketici kendisi yapabilir ve avukat tutmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak tüketicinin tüm bu yapılanları takip edecek zamanı yada bilgisi yok ise avukat tutması faydalı olacaktır. Avukatlar da davaları kazandıkları taktide tüketicinin alacağı haricinde mahkemece kendilerine taktir edilecek vekalet ücretini de ayrıca davalı bankadan alacaktır. Davacı dava dilekçesi ile; davalı bankadan konut kredisi kullandığını ve sonrasında iki defa yapılandırdığını, tüm bu işlemler nedeni ile toplamda 1.716,83 TL tahsil edildiğini, bu bedelin haksız alındığını belirterek iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesi ile, davaya konu işlemlerin sözleşmenin masraf ve komisyonlar hükmüne uygun olduğunu belirterek davanın reddini dilemiştir. GEREKÇE: Dava, alınan masrafın tahsiline ilişkindir. Dosya kapsamına göre; konut kredisi sözleşmesi uyarınca kullandırılan ve yeniden yapılandırılan kredi nedeni ile dava konusu 1.716,83TL dosya masrafının ve yeniden yapılandırma bedelinin alındığı hususu taraflar arasında çekişmesizdir. Yanlar arasında ihtilaflı olan husus; kredi kullandırılması ve yeniden yapılandırma sırasında bu masrafın alınıp alınmayacağıdır. Taraflar arasındaki konut kredisi sözleşmesinin 6.maddesinde "Akdi Faiz, Vergi ve masraflar" başlığı altında ilgili vergi ve resimler ile yapılacak tüm sair masrafları ödemeyi tüketicinin kabul ettiği belirtilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; yeniden yapılandırma adı altında yapılan işlem, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 10/B maddesinde (5582 Sayılı Kanun madde: 24) öngörülen "Erken Ödeme" işleminden farklı bir hukuki tasaruftur. Şöyle ki; 4077 sayılı Kanun'un 10/B maddesinin 14. fıkrasında; "Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez" denmektedir. Dava konusu edilen yeniden yapılandırma olayında ise, bankalar arası piyasadaki konut kredilerinin düşmesi üzerine, rekabet koşulları çerçevesinde davalı bankanın kendi inisiyatifi ile yeniden sunduğu faiz oranları üzerinden bakiye krediye ait ödeme tablosunun tekrardan belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Bir başka deyişle, yeniden yapılandırmada erken ödemede olduğu gibi, yanlar arasında akdedilen ilk konut kredisine ait ödeme tablosunda yer alan bir ya da birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmesi bahis konusu değildir. Erken ödeme durumunda, yasal şartlar mevcut ise banka "erken ödeme ücreti" talep edebilecektir. Somut olayımızda, Bankanın kredi açılırken veya yeniden yapılandırılırken yapılması mutad ve zorunlu olan masrafları isteyebileceği, kredi verilmesi veya yeniden yapılandırılması için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükünün bankaya düştüğü, bunun dışında sebebi ve dayanağı açıklanmayan, içeriği somutlaştırılmayan, sözleşmede “ücret ve masraflar” başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi ile Haksız Şartlar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince haksız şart niteliğinde bulunduğu ve bu hükmün bâtıl olduğu, bankanın dava konusu giderin kredinin verilmesinde ya da yeniden yapılandırılmasında zorunlu masraf niteliğinde bulunduğu hususunu kısmen kanıtlayamadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan; sigorta primleri, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti, kredi kullandırılması için banka açısından zorunlu masraf niteliğinde olduğu, bu hususun Mahkememizde görülen bir çok emsal davada alınan uzman bilirkişi raporları ile sabit bulunduğu anlaşılmakla, bu yöndeki istemin reddine karar verilmiştir. Bu bağlamda alınan bilirkişi raporunun; mahkememizce kabul edilen maddi olgulara ve kanıtlara dayandığı, objektif ve bilimsel nitelikte bulunduğu, hüküm kurmaya elverişli olduğu anlaşılmakla hükme esas alınarak aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. H Ü K Ü M //Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1-Davanın KISMEN KABULÜNE, a-1.381,83 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ÖDENMESİNE, b-Fazlaya ilişkin istemin REDDİNE, 2-Davacı tarafından yapılan posta + bilirkişi masrafı olmak üzere toplam 218,10 TL yargılama giderinden davanın kabul ve red oranı dikkate alınarak 150,05 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına, 3-Davacı gider avansından kullanmayan kısmının HMK'nun 333.311 ve HMKGAT'nin 5/1.maddeleri uyarınca, hükmün kesinleşmesinden sonra davacı tarafa İADESİNE, 4-Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT'nin 12/2.maddesi gereğince takdiren 400,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, Dair, davacı ile davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmesi halinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

28 Temmuz 2013 Pazar

Bankaların Aldığı 32 Farklı Kredi Masrafı Geri Alınabiliyor

Tarih: 11/10/2012
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Atakum Şube Başkanı ve İlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Cafer Kalyoncu, bankaların kredi başvurusu yapan tüketicilerden kestiği 32 farklı kalemdeki paranın geri alınabildiğini söyledi.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Atakum Şube Başkanı ve İlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Cafer Kalyoncu, bankaların kredi başvurusu yapan tüketicilerden kestiği 32 farklı kalemdeki paranın geri alınabildiğini söyledi.
Atakum'da 8 ayda 700 kişinin kesinti paralarının tamamını bankalardan geri aldığını ifade eden Kalyoncu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun kapsamında bankaların aldığı haksız kazançları geriye dönük 10 yıl olarak 4 ay içerisinde geri alıp tüketicilerin banka hesaplarına yatırabildiklerini kaydetti.
Bankaların kredi verirken müşterisinden kestiği 32 farklı kalemdeki paraların geri alınmasına ilişkin açıklama yapan TÜKODER Atakum Şube Başkanı ve İlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Cafer Kalyoncu, Türkiye'de 11 milyon kredi kullanıcısı olduğuna işaret ederek, aile düzeyinde hesaplanması halinde kullanıcı sayısının 40 milyonu aştığına dikkati çekti. Bankaların taşıt kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve diğer kredi çeşitlerini kullanan tüketicilerden haksız kesintiler yaptığına dikkat çeken Kalyoncu, 'Tüketici, bankadan 20 bin lira kredi çekiyor, bu farklı isimler altında tüketiciden 28 bin lira alarak geri alınıyor. Bankalar kredi dosya masrafı, yapmadıkları halde sigorta ve ekspertiz ücreti gibi tutarları tüketiciden tahsil ediyor. Biz tüketicinin başvurması halinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun kapsamında bankaların aldığı haksız kazançları geriye dönük 10 yıl olarak 4 ay içerisinde geri alıp tüketicilerin banka hesaplarına yatırabiliyoruz.' dedi.
2012 yılının ilk 8 ayında Atakum ilçesinde 700 tüketiciden bankaların haksız bir şekilde aldığı binlerce liralık dosya kesintisini geri aldıklarını açıklayan Kalyoncu, 'Bankalar sıcak parayı iade etmek istemiyor. Her türlü bahaneyi kendilerince hazırlamışlar. Müracaat edildiği zaman parayı alamayacağınıza dair tüketiciye öyle kelimeler bulmuşlar ki, vatandaşlar bu beyanlara inanıyor. Hatta Tüketici Hakem Heyeti'nin bankanın aldığı haksız paranın geri iade edilmesi yönündeki kararına rağmen parayı vermemek için banka icra dairesine bile avukatları aracılığıyla başvurabiliyor. Bu durumlarda tüketici dikkatli olmalı ve sahip olduğu hakları bilmelidir' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber 10